NWWI Taxatie Service

Kosten taxatie huis

De kosten van de taxatie van uw woning zijn afhankelijk van uw situatie. NWWI Taxatie Service rekent een toeslag voor de taxatie van een appartement, het meetaxeren van een verbouwing en voor het taxeren van een nieuwbouwwoning.

Kosten taxatierapport

Alle kosten zijn inclusief BTW.

Woonhuis

Appartement

Gevalideerd taxatierapport
woningwaarde lager dan € 1.000.000,-

€ 645,-

€ 646,21

Gevalideerd taxatierapport
woningwaarde hoger dan € 1.000.000,-

€ 695,- € 696,21


Toeslag meetaxeren verbouwing: € 50,-
Toeslag nieuwbouwwoning: € 99,99

Voordelige taxatie aanvragen